Мэргэжлийн боловсрол олгох сургалт

Мэргэжлийн боловсрол олгох сургалт:

⇒ Уул уурхайн тоног төхөөрөмжийн механик
⇒ Гагнуурчин
⇒ Зуухны машинист
⇒ Үйлдвэрийн цахилгаанчин


Давуу тал
• Суралцах хугацаа 2,5 жил
• Бүрэн дунд боловсрол болон мэргэжлийн боловсрол эзэмшүүлнэ
• Сар бүр 70000₮ тэтгэлэг авна.
• Дотуур байр үнэ төлбөргүй, хоолны мөнгө олгогдоно.
• Техникийн боловсрол олгох сургалтанд шатлан суралцах боломжтой

Сургалтанд бүрдүүлэх материал
⇒ Суурь боловсролын гэрчилгээ, хувийн хэрэг
⇒ Эрүүл мэндийн дэвтэр
⇒ 4% цээж зураг
⇒ Төрсөний гэрчилгээний
⇒ хуулбар
⇒ Эцэг эхийн иргэний үнэмлэхийн хуулбар
⇒ Дээрх материалыг гÿлгар уутан хавтасанд хийсэн байна.

Техникийн боловсрол олгох сургалт /3 жил/

Техникийн боловсрол олгох сургалт /3 жил/:
⇒ Геологийн техникч
⇒ Уурхайн техникч
⇒ Уул уурхайн машин механизмын электрон төхөөрөмжийн техникч
⇒ Аюулгүй ажиллагааны техникч
⇒ Уулын ажлын техникч
⇒ Газрын тосны техникч
⇒ Дулааны сүлжээний техникч
⇒ Цахилгаан станц сүлжээний техникч


Давуу тал
• Суралцах хугацаа 3 жил
• Бүрэн дунд боловсрол эзэмшигч 3 жил суралцана.
• Техникийн боловсрол олгож мэргэжлийн дипломтой төгсгөнө.
• 24 нас хүрээгүй , анх удаа мэргэжил эзэмшиж байгаа суралцагчид сар бүр 70000₮ тэтгэлэг олгоно.


Сургалтанд бүрдүүлэх материал
⇒ Бүрэн дунд боловсролын гэрчилгээ, хувийн хэрэг
⇒ 4% цээж зураг
⇒ Иргэний үнэмлэхний хуулбар
⇒ Эрүүл мэндийн дэвтэр
⇒ Цэргийн үүрэгтний үнэмлэх
⇒ Дээрх материалыг гялгар уутан хавтасанд хийсэн байна.

Техникийн боловсрол олгох сургалт /1,5 жил/

Техникийн боловсрол олгох сургалт /1,5 жил/:
⇒ Баяжуулалтын техникч
⇒ Уул уурхайн машин механизмын электрон төхөөрөмжийн техникч
⇒ Цахилгааны техникч


Давуу тал
• Суралцах хугацаа 1,5 жил
• Мэргэжил сургалт төгссөн иргэн 1,5 жилийн техникчийн ангид сурах эрхтэй.
• Техникийн боловсрол олгож мэргэжлийн дипломтой төгсгөнө.
• 24 нас хүрээгүй , анх удаа мэргэжил эзэмшиж байгаа суралцагчид сар бүр 70000₮ тэтгэлэг олгоно.


Сургалтанд бүрдүүлэх материал
⇒ МСҮТ төгссөн мэргэжил боловсролын үнэмлэх болон ЕБС-ийн гэрчилгээ, хувийн хэрэг
⇒ 4% цээж зураг
⇒ Иргэний үнэмлэхний хуулбар
⇒ Эрүүл мэндийн дэвтэр
⇒ Цэргийн үүрэгтний үнэмлэх
⇒ Дээрх материалыг гялгар уутан хавтасанд хийсэн байна.

Насанд хүрэгчдийн мэргэжил олгох сургалт

Насанд хүрэгчдийн мэргэжил олгох сургалт:
⇒ Уул уурхайн тоног төхөөөрөмжийн механик
⇒ Гагнуурчин
⇒ Зуухны машинист
⇒ Токарьчин- Фрезерчин
⇒ Өрмийн машинч
⇒ Өндөр хүчдэлийн тоноглолын монтёр
⇒ Баяжуулалтын оператор
⇒ Уурхайн цахилгаанчин
⇒ Эрчим хүчний борлуулагч байцаагч монтёр
⇒ Үйлдвэрийн цахилгаанчин


Давуу тал
• Суралцах хугацаа 1 жил
• Мэргэжил эзэмшүүлнэ
• 24 нас хүрээгүй , анх удаа мэргэжил эзэмшиж байгаа суралцагчид сар бүр 70000₮ тэтгэлэг олгоно.
• Дотуур байр үнэ төлбөргүй, хоолны мөнгө олгогдоно.
• Техникийн боловсрол олгох сургалтанд шатлан суралцах боломжтой


Сургалтанд бүрдүүлэх материал
⇒ Бүрэн дунд боловсролын гэрчилгээ, хувийн хэрэг
⇒ 4% цээж зураг
⇒ Иргэний үнэмлэхний хуулбар
⇒ Эрүүл мэндийн дэвтэр
⇒ Цэргийн үүрэгтний үнэмлэх
⇒ Дээрх материалыг гялгар уутан хавтасанд хийсэн байна.

Back to top button
Close