ГОУХАН, ТБАЗТ-тэй хамтран "Нэмэх хасах цэнэг-2016" Монгол улсын хэмжээнд цахилгааны сургалт явуулдаг 31 МБСБ-дын багш нарыг чадвахжуулах 5 хоногийн сургалт 2016 оны 11 дүгээр сарын 21-нээс амжилттай эхэллээ.

  ГОУХАН, ТБАЗТ-тэй хамтран "Нэмэх хасах цэнэг-2016" Монгол улсын хэмжээнд цахилгааны сургалт явуулдаг 31 МБСБ-дын багш нарыг чадвахжуулах 5 хоногийн сургалт 2016 оны 11 дүгээр сарын 21-нээс амжилттай эхэллээ.
  ГОУХАН, ТБАЗТ-тэй хамтран "Нэмэх хасах цэнэг-2016" Монгол улсын хэмжээнд цахилгааны сургалт явуулдаг 31 МБСБ-дын багш нарыг чадвахжуулах 5 хоногийн сургалт 2016 оны 11 дүгээр сарын 21-нээс амжилттай эхэллээ. Тус сургалтыг нээж ТБАЗТ-ийн менежер Х.Уянга, Дарханы Инженерүүдийн холбооны гүййцэтгэх захиарл Д.Алтангэрэл, тус сургуулийн Сургалтын алба хариуцсан менежер Д.Чадраабал, Хөгжлийн зөвлөх Б.Мойер нээж үг хэллээ. Энэ удаагийн сургалтын уриа " Хамтдаа хөгжижцөе" гэсэн уриатай байлаа. Нийт оролцсон багш нарт амжилт хүсэн ерөөе.
  ГОУХАН, ТБАЗТ-тэй хамтран "Нэмэх хасах цэнэг-2016" Монгол улсын хэмжээнд цахилгааны сургалт явуулдаг 31 МБСБ-дын багш нарыг чадвахжуулах 5 хоногийн сургалт 2016 оны 11 дүгээр сарын 21-нээс амжилттай эхэллээ.
  ГОУХАН, ТБАЗТ-тэй хамтран "Нэмэх хасах цэнэг-2016" Монгол улсын хэмжээнд цахилгааны сургалт явуулдаг 31 МБСБ-дын багш нарыг чадвахжуулах 5 хоногийн сургалт 2016 оны 11 дүгээр сарын 21-нээс амжилттай эхэллээ.
  ГОУХАН, ТБАЗТ-тэй хамтран "Нэмэх хасах цэнэг-2016" Монгол улсын хэмжээнд цахилгааны сургалт явуулдаг 31 МБСБ-дын багш нарыг чадвахжуулах 5 хоногийн сургалт 2016 оны 11 дүгээр сарын 21-нээс амжилттай эхэллээ.
  ГОУХАН, ТБАЗТ-тэй хамтран "Нэмэх хасах цэнэг-2016" Монгол улсын хэмжээнд цахилгааны сургалт явуулдаг 31 МБСБ-дын багш нарыг чадвахжуулах 5 хоногийн сургалт 2016 оны 11 дүгээр сарын 21-нээс амжилттай эхэллээ.
  ГОУХАН, ТБАЗТ-тэй хамтран "Нэмэх хасах цэнэг-2016" Монгол улсын хэмжээнд цахилгааны сургалт явуулдаг 31 МБСБ-дын багш нарыг чадвахжуулах 5 хоногийн сургалт 2016 оны 11 дүгээр сарын 21-нээс амжилттай эхэллээ.
  ГОУХАН, ТБАЗТ-тэй хамтран "Нэмэх хасах цэнэг-2016" Монгол улсын хэмжээнд цахилгааны сургалт явуулдаг 31 МБСБ-дын багш нарыг чадвахжуулах 5 хоногийн сургалт 2016 оны 11 дүгээр сарын 21-нээс амжилттай эхэллээ.
  ГОУХАН, ТБАЗТ-тэй хамтран "Нэмэх хасах цэнэг-2016" Монгол улсын хэмжээнд цахилгааны сургалт явуулдаг 31 МБСБ-дын багш нарыг чадвахжуулах 5 хоногийн сургалт 2016 оны 11 дүгээр сарын 21-нээс амжилттай эхэллээ.
Сургуулийн шторк
Манай сургуулийн сургалтын үйл ажиллагаа та дүгнэн үү ?
Хуанли