Монгол Ур Чадвар 2017 Цахилгааны мэргэжлийн ур чадварын тэмцээн амжилттай зохион байгуулагдлаа.

   Монгол Ур Чадвар 2017 Цахилгааны мэргэжлийн ур чадварын тэмцээн амжилттай зохион байгуулагдлаа.
  Хөдөлмөр, Нийгмийн Хамгааллын яам, ГОУХАН/GIZ, Дархан-УУ ЭХ ПТК - Цахилгааны мэргэжлийн зөвлөл хамтран зохион байгуулсан Монгол Ур Чадвар 2017 Цахилгааны мэргэжлийн ур чадварын тэмцээн амжилттай зохион байгуулагдлаа. Ингээд та бүхэндээ тэмцээний дүнг танилцуулж байгаадаа баяртай байна.
  Монгол Ур Чадвар 2017 Цахилгааны мэргэжлийн ур чадварын тэмцээн амжилттай зохион байгуулагдлаа.
  Нийт 150 онооноос
  1. 145,35 оноогоор 1-р байранд Налайх МСҮТ-ийн оюутан Л.Төгөлдөр дадлагажуулагч багш Ж.Уранцэцэг
  2. 141,1 оноогоор 2-р байранд Дорнод ПТК-ийн оюутан Э.Энх-Амгалан дадлагажуулагч багш Б.Баянбаатар
  3. 139,8 оноогоор 3-р байранд Дархан-Уул аймаг дахь УУ ЭХ ПТК-ийн оюутан А.Түмэнбаяр дадлагажуулагч багш Б.Эрдэнэ
  4. 136 оноогоор Үйлдвэр Урлалын ПТК-ийн оюутан А.Амарсайхан дадлагажуулагч багш Д.Гарьдмагнай
  5. 100,1 оноогоор Баянчандмань МСҮТ-ийн оюутан Б.Бямбасайхан дадлагажуулагч багш Н.Тулга
  6. 90,8 оноогоор Дархан-Өргөө ПТК-ийн оюутан Г.Баярболд дадлагажуулагч багш С.Дуламсүрэн тус тус амжилттай оролцлоо
  Монгол Ур Чадвар 2017 Цахилгааны мэргэжлийн ур чадварын тэмцээн амжилттай зохион байгуулагдлаа.
Сургуулийн шторк
Манай сургуулийн сургалтын үйл ажиллагаа та дүгнэн үү ?
Хуанли