УУЭХПТК-н мехатроникийн лабораторийн нээлт боллоо.

  Мехатроникийн Чадамжийн төвийн нээлт сайхан боллоо. Уг нээлтэнд ХБНГУ-ийн элчин сайд, Австралийн элчин сайд, Швейцарийн элчин сайд, Донор орнуудын төлөөлөгчид, Оюутолгой ХК, Дидактик Фесто ХК, ААНБ-н хүмүүс болон Дархан-Уул аймгийн засаг дарга С.Насанбат оролцлоо

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  2017 оны 9-р сарын 18-нд нээлтээ хийсэн ирээдүйн мэргэжил гэгдэх Мехатроникийн мэргэжлийн лабораторийн нээлт боллоо. ХБНГУлсын засгийн газар, Швейцарийн Хөгжлийн агентлаг, Германы Фесто Дидактик ХХК, Оюу Толгой ХХК-нуудын хамтын санхүүжилтээр нийлүүлэгдсэн тус лаборатори нь аж үйлдвэрийн 4 дэх хувьсгал гэгдэх автоматжисан тоноглол дээр ажиллах дунд шатны мэргэжилтэй ажилтанг бэлтгэх бүрэн бололцоог хангаж байгаагаараа онцлог билээ. 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Сургуулийн шторк
Манай сургуулийн сургалтын үйл ажиллагаа та дүгнэн үү ?
Хуанли