2017-2018 оны хичээлийн жилийн 1-р хагас жилийн Оюутны амралтаар Багш, ажилчдын дунд зохион байгуулдах ажлын төлөвлөгөө

    2017-2018 оны хичээлийн жилийн 1-р хагас жилийн Оюутны амралтаар Багш, ажилчдын дунд зохион байгуулдах ажлын төлөвлөгөө
    2017-2018 оны хичээлийн жилийн 1-р хагас жилийн Оюутны амралтаар Багш, ажилчдын дунд зохион байгуулдах ажлын төлөвлөгөө
Сургуулийн шторк
Манай сургуулийн сургалтын үйл ажиллагаа та дүгнэн үү ?
Хуанли